Una setena edició molt diferent!

Arribava el mes d’abril. Sis estudiants començaven a formar part de la setena edició del Identitats i Miralls, i nosaltres intuíem que el context social ens demanaria canvis.

I així va ser. Després d’una primera trobada presencial, on vam donar la benvinguda a les participants i vam presentar més àmpliament l’experiència, vam haver d’adaptar el format de l’APS a les sessions virtuals. La situació viscuda al nostre país a causa del COVID-19 ens demanava flexibilitat i canvis.

D’aquesta manera, vam desenvolupar la primera sessió de servei, que ens va servir per entrenar la mirada crítica. I també la segona, amb l’equip directiu de Salesians La Mina, i la tercera, amb el col·lectiu de periodistes.