VIATGE AL CAP DE LA MINA

Nervis i incertesa. Ens trobàvem en la nostra primera sessió, havia arribat el dia. Desconeixíem les persones amb les que tractaríem; únicament teníem consciència del col·lectiu que ens havia tocat: els professionals del Cap de La Mina. Amb ells i elles realitzaríem la sessió preparada per analitzar una notícia que tenia com a titular “La Mina més enllà de la narcosala”.

A mesura que els participants del CAP anaven entrant a la sala, els nervis anaven en augment i a més, continuàvem inquietes per veure com evolucionaria l’activitat, a causa de la nostra inexperiència. Tot i això ens tranquil·litzava el fet de pensar que les persones amb les que tractaríem tampoc ho havien fet mai i que per tant d’alguna manera ens trobàvem
en les mateixes condicions. Poc a poc, al començar les presentacions, ens vam anar calmant gràcies a l’amabilitat i simpatia que van mostrar els
professionals cap a nosaltres, a més de les seves ganes de poder aportar el seu gra de sorra en l’activitat que anàvem a dur a terme.

A la foto: Judith (dentista), Vanesa (infermera), Sergi (auxiliar d’infermeria), Lluïsa (administrativa), Conxa (infermera) i Luz (estudiant d’infermeria)

La sessió es va desenvolupar de manera fluïda i participativa, superant així les nostres expectatives. Cadascú proposava la seva, obrint, en vàries ocasions, diferents debats força interessants, que ens van aportar una visió diferent del barri de La Mina, ja que com cada districte, té els seus punt forts i dèbils.

Ens vam sentir molt còmodes en tot moment, fet que ens va portar a poder realitzar una bona activitat en grup. Vàrem enriquir-nos d’anècdotes i situacions que es duen a terme al CAP i que des de fora no són visibles o simplement no se’n volen fer. A més d’aprendre nous aspectes sobre el barri, així com també a no creure tots els estigmes que es tenen sobre aquest. Això no vol dir però, que haguem de viure en una bombolla de color rosa, sinó que aprenguem a fer-nos una idea pròpia sobre aquest, coneixent-lo des de dins.

No podem destacar cap aspecte negatiu sobre la sessió, sinó tot el contrari. Estem molt agraïdes i satisfetes amb el grup que ens va tocar, ja que durant tota l’activitat els professionals van estar molt receptius en tot el que els hi anàvem proposant, fet que ens va portar a allargar la sessió sense ser conscients d’això.

Després dels nervis i la inquietud que sentíem a l’inici, vam superar la primera sessió amb èxit i sense cap inconvenient. Finalitzada aquesta, estem força motivades per continuar aprenent amb aquest projecte i seguir reforçar la nostra creativitat i dedicació en les properes sessions.