Professionals del CAP de La Mina

Aquesta setmana hem tingut l’oportunitat de reunir-nos amb els professionals del CAP de La Mina per parlar sobre la notícia de Javier Torres Jiménez del 12 de desembre de 2019: “Unidos en la Mina contra el sobrepeso infantil”. 

Els professionals del centre ens han explicat que el projecte del qual parla la notícia és un projecte pilot que van implementar a La Mina el 2019. Amb el pas dels anys, han pogut observar una millora en els hàbits saludables, encara que la participació en l’activitat va ser baixa. A les primeres sessions van començar amb 10 persones, però, de vegades, va haver-hi tan sols 5 participants. 

Els professionals van manifestar la seva preocupació pel projecte, ja que consideren molt important treballar els hàbits alimentaris desfavorables que tenen quasi tots els ciutadans del barri. Ens van explicar que beuen CocaCola des dels sis anys i que és el normal en les famílies. Molts infants tenen una dieta predominant en fritures, pastisseria industrial, escassetat de fruites i verdures… Els professionals volen treballar per poder acompanyar als ciutadans en el procés de millora d’hàbits, ja que el context de precarietat econòmica afecta directament a la salut de les famílies, perquè no és el mateix fer compres d’aliments saludables que d’aliments preparats i ultraprocessats, que resulten més econòmics. 

La situació social del barri repercuteix directament en la falta d’hàbits, pel fet que a més de l’àmbit de l’alimentació, hi ha un 60% d’absentisme entre els joves de La Mina. Aquesta manca de responsabilitat escolar es tradueix en una manca de continuïtat en els hàbits saludables. 

Actualment, hi ha més conscienciació sobre els hàbits saludables gràcies al projecte, però ens destaquen que encara és minoritària, i malauradament, la pandèmia de la COVID-19 ha interromput les sessions escolars que abordaven els hàbits saludables. La situació d’emergència ha provocat la limitació a la conscienciació que estaven construint, ja que ara com ara solament es fan les activitats al CAP. Aquest canvi ha afectat negativament la participació i l’evolució dels hàbits. 

Col·lectivament, s’observa una subestimació de la importància de la salut. Els ciutadans tenen la tendència de no pensar en un anar al metge i cuidar-se, a menys que es trobin en una situació extrema. Les patologies més comunes ateses al CAP de la Mina inclouen demències, trastorns del desenvolupament i problemes de salut mental, amb un destacat predomini de l’ansietat. A més, es destaquen casos de diabetis en nens petits, associats a aquests hàbits alimentaris inadequats. 

Fent reflexió en el que ens expliquen, s’està considerant implementar una intervenció més significativa, amb un enfocament preventiu i formatiu per millorar aquests hàbits i, d’aquesta manera, fomentar la creació de rutines saludables.