L’experiència final de l’Emma

Després de les 3 sessions i la sessió inicial d’introducció que vam fer al novembre, puc concloure que aquesta experiència ha estat molt interessant i m’ha ajudat a evolucionar en certs aspectes.

En iniciar la sessió d’introducció, em va parèixer molt interessant el tema de la tergiversació de notícies, un tema que ens ha acompanyat gairebé durant totes les sessions que hem fet. Per aquesta raó, trobo que reflexionar sobre com els medis tracten certs temes, com la manera d’utilitzar unes o unes altres paraules pot determinar la visió o perspectiva que tindrem sobre un grup o una persona. Aquest fet l’he pogut comprovar al llarg d’aquesta experiència, ja que amb les notícies que vam analitzar i comparar amb el grup que ens tocava, a vegades els fets no corresponien amb el que ens deien les persones del barri.

Trobo que aquesta experiència, ens ha permès a mi i a les meves companyes d’entendre de manera personal i amb proximitat un barri que moltes vegades sofreix d’estigmes i perjudicis que determinen la seva vida en diferents maneres.

Gràcies a les sessions, com ara amb les educadores de carrer, jo i la meva companya vàrem poder reflexionar sobre temes prou interessants com el cinema i les representacions del gitanos, amb el grup ‘fem família’ vàrem poder tenir conversacions profunditzades amb pares i mares que ens contaven la seva experiència, ens donaven idees i millores per al barri, i així, mitjançant aquestes converses vam poder aprendre que no sempre podem fiar-nos de les notícies per representar un barri, persones o una comunitat.